Algemene voorwaarden

  1. ZeTeMa geeft 3 maanden garantie op de bestelde onderdelen. Let op dat Val- / druk-/ monteurs fouten- / stootschade (strepen/vlekken in het LCD of scheuren in het glas) en vloeistofschade niet onder de garantie vallen. Tevens is ZeTeMa niet aansprakelijk voor verder schade aan uw toestel tijdens de reparatie.
  2. Door je eigen toestel te herstellen van een schade vervalt de fabrieksgarantie, dit is tevens terug te vinden in de algemene voorwaarden van de verkopende/fabrikant.
  3. Wanneer bepaalde onderdelen, noodzakelijk voor de herstelling van het apparaat, niet meer verkrijgbaar zijn, kan de gehele of gedeeltelijke onbruikbaarheid van het toestel niet verhaald worden op ZeTeMa. Tevens is het gebruikelijk dat bij meerdere reparaties intern meer schade aanwezig is, kosten om dit te herstellen zullen aan de klant worden voor gesteld. Het bestelde artikel/product kan niet worden terug gezonden als het werkt.
  4. ZeTeMa is niet verantwoordelijk voor laattijdige of zoekgeraakte verzendingen van toestellen of onderdelen ervan en zal niet worden vergoed ten aanzien van de klant als vorm van schade leed.
  5. ZeTeMa is niet verantwoordelijk voor het verlies van eventuele content (contacten, foto’s, video’s, documenten, apps,...). De klant is verantwoordelijk om zelf een back-up te maken alvorens het toestel in herstelling wordt gebracht door de consument.
  6. ZeTeMa heeft steeds het recht om zich in verbinding te stellen met de fabrikant ten einde beroep te doen op de wettelijke garantie indien nodig.
  7. ZeTeMa kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de service zou gewijzigd of stopgezet moeten worden, wegens overmacht of om redenen buiten haar wil en zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de eventuele gevolgen van deze beslissing en dus ook zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding.
  8. ZeTeMa behoudt zich het recht voor om toevoegingen aan of wijzigingen van de voorwaarden door te voeren en deze kenbaar te maken. Dit zal worden beschouwd als bijlage aan onderhavig reglement.